Diensten beluisteren


Wij hebben kerktelefoon via internet, hiermee kunt u de diensten beluisteren tijdens de genoemde tijden in het agenda. Via de collecte button kunt u vrijblijvend via een gift meedoen met de collecte.

 

Fijn dat u mee wilt luisteren naar de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Aalst. Aan het online uitzenden en downloaden van kerkdiensten zijn kosten verbonden, hoe meer luisteraars hoe hoger de kosten. Daarom willen we graag een beroep op u doen en u vragen om een gift over te maken. De hoogte van uw bijdrage kunt u laten afhangen van het aantal keren dat u luistert. U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL31 RABO 032.60.05.439 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Aalst o.v.v. gift kerkdienst gemist.
 
U kunt ook een verzoek doen voor het verkrijgen van een kopie van een dienst. Downloads of cd’s van diensten kunt u opvragen bij de scriba van de kerkenraad, ggrandia@hervormdaalst.eu. De kosten hiervoor bedragen € 5,- per dienst per stuk.
 
Wilt u een gift overmaken voor een diaconaal doel dan kunt dat doen op rekening IBAN: NL86 RABO 032.60.06.389 ten name van Diaconie Herv. Gemeente

 

Collecte


 
Hieronder de mogelijkheid om live de dienst mee te luisteren.

 

Hieronder de mogelijkheid om diensten terug te luisteren.

Email Print Facebook Twitter Addthis