Kerkbode week 40


Kerkdiensten 8 oktober

9.30 uur              Ds. K.M. Teeuw, doopdienst

18.30 uur            Ds. L. van Rees, Hoogblokland

 

Bij de diensten – Zondagmorgen is er een speciale dienst. Naast de bediening van Gods Woord mag er ook een kindje uit onze gemeente overgoten worden met doopwater. Het is de kleine Jeftha, zoontje van Mari en Karlijn Groeneveld en broertje van Rhodé. We wensen het gezin een onvergetelijke en zegenrijke doopdienst toe. Ik hoop in de preek te starten met de serie over de eredienst. Welke onderdelen komen er zoal in de kerkdienst aan de orde? Welke gang maken we als gemeente in de liturgie? De start is het zogenoemde votum en groet, wat afkomstig uit de psalm 124, 138, 146. Deze woorden, waarmee we elke kerkdienst mogen starten, zijn tegelijk hoopvol voor christelijke ouders. Opvoeden is niet op eigen kracht je kind vormen, maar onze hulp is ook hierin in de Naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heef. Ook ’s avonds bent u en jij hartelijk welkom de witte kerk. Ds. L. van Rees uit Hoogblokland zal in ons midden voorgaan. Zelf hoop ik een beurt te vervullen in Renswoude. Laten we verlangend uitzien naar de dag, die God voor ons apart heeft gezet. Heb een goede zondag!

 

Voorzang – ’s Morgens Ps. 71:11; ’s Avonds: Ps. 19:4.

 

Crèche – Zondagmorgen passen Gerda Pruissen en Cynthia Quik op de kinderen in ’t Kruispunt.

 

Organisten – ’s Morgens: Adrie Bragt; ’s Avonds: Reinart Bragt.

 

Collecten – Zondag zijn er drie collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst (kerkrentmeesters), de tweede is voor de diaconie. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van het pastoraat. We hopen dat u opnieuw royaal wilt geven aan de verschillende doeleinden.

 

Verantwoording – De opbrengst van de collecten 1 oktober: instandhouding van de eredienst € 223,35; diaconie (Christenen voor Israël) € 200,85; onderhoud kerkgebouw € 181,05. De busjes bij de uitgang hebben in het derde kwartaal opgebracht € 215,75. Allen weer hartelijk dank voor uw gaven!

 

Collectemunten – U kunt op iedere eerste maandag van de maand tussen 19.00 uur en 19.30 uur collectemunten ophalen bij fam. Van Wendel de Joode (Koning Emmastraat 27). De eerst volgende keer is dat op 6 november aanstaande. Welkom.

 

Kerkauto – Als u gebruik wilt maken van een kerkauto kunt u bellen naar Marius en Hermien van Ooijen (06 53104506), Thea Bisschop (0418 672751) of naar Meta van Wendel de Joode (0418 670633).

 

Kinderkerk ‘De Schatzoekers’ – Aanstaande zondag begint het nieuwe seizoen van ‘De Schatzoekers’. Jongens en meisjes in de leeftijdsgroep van 0 t/m 4 jaar zijn van harte welkom, waarbij nieuwe kinderen speciaal worden uitgenodigd. Jullie mogen met de juffen Ellen en Mariska mee naar de zolder boven de consistorie. We hopen samen na te gaan denken over het thema ‘Geloven is beloven’. Wat dat te betekenen heeft, horen jullie zondag. Er is ook een collectebusje, dus neem een muntje mee. Groetjes, De leiding.

 

Website – www.hervormdaalst.nl Op de website zijn de gemeenteberichten opgenomen en kunnen de kerkdiensten beluisterd worden.

 

Onze zieken – We leven mee met Christine v/d Perk (Dorpsstraat 20a). Vorige week moest ze voor een slotingreep naar het JB Ziekenhuis. Door complicaties verliep de ingreep pittiger dan gedacht. We hopen en bidden dat ze verder mag aansterken en wensen haar Gods kracht toe, ook voor het gezin. Morgen ondergaat Willemien van Steenbergen (Goudenregenlaan 18) een operatie aan haar neus en holtes. Hopelijk mag alles goed gaan en wensen haar en het gezin sterkte toe. We noemen ook dhr. C.M.A. Vos (De Notenhoff, Zorgplein Maaswaarden, Lijsterplein 9, 4281 PD, Andel), die niet meer door artsen geholpen kan worden. Ook leven we mee met mevr. H. Karbet-Bouman (Prins Hendrikstraat 10), die in kritieke toestand verblijft in het ziekenhuis na een operatie in haar darmen vanwege een gezwel. Gelukkig lijkt het voorzichtig de goede kant op te gaan. Duidelijk is dat we steeds ervaren dat wij als mensen kwetsbaar zijn. Hoe nodig is het dat we ons enige houvast zoeken in Jezus Christus, in wie we veilig zijn in leven en sterven.

 

Huwelijksjubileum – Volgende week dinsdag, op 10 oktober, is het een bijzondere dag voor Peter en Rita van den Boogert (Hambloksestraat 14). Ze mogen dan gedenken dat ze vijfentwintig jaar in de band van het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Vanaf deze plaats feliciteren we hen hartelijk met deze mijlpaal, waarbij we ook hun kinderen Eunice en Peter Friso betrekken. We zijn dankbaar voor alle zegeningen die de Heere God hen in al die jaren gegeven heeft. Lange tijd woonden ze in Den Haag. Maar we waren verheugd toen ze ruim twee jaar geleden neerstreken in ons dorp, waarbij ze ook in onze kerkelijke gemeente op diverse terreinen van grote betekenis mogen zijn. We wensen hen als gezin alle goeds toe op weg naar de toekomst. We mogen geloven in de levende God, die van uit de hemel genadig op ons neerziet en ons toezegt met ons mee te gaan op onze (huwelijks)reis door dit leven, tot aan de dag van Christus’ toekomst.

 

Verjaardagen – Op 15 oktober hoopt mevr. G. van der Zalm-van Rumpt (Zeedijk 3) haar 75ste verjaardag te vieren. We wensen haar en fijne en gezellige verjaardag toe, samen met allen die bij haar horen. Bij het ouder worden geldt vooral dat we ons leven mogen overgeven in de handen van onze God, die het eeuwige leven heeft en het eeuwige leven geeft. Zijn zegen wensen we haar toe.

 

Kledingmarkt – Op 27 oktober vindt de jaarlijkse kledingmarkt weer plaats. Weet u welkom tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Er is mooie tweede handskleding te koop. Voor elk wat wils!

 

Presentatie Jeruzalemervaringen – Op woensdagavond 11 oktober willen Ilja en Marleen Anthonissen bij ons in ’t Kruispunt een presentatie houden over hun ervaringen in Jeruzalem. Aanvang van de presentatie is om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.45 uur. Begin 2014 zijn Ilja en Marleen Anthonissen-van der Louw door Kerk in Actie uitgezonden naar Jeruzalem, samen met hun kinderen Marieke en Niels. Ze zijn er pastoraal werker bij de Lutherse Redeemer Church en onderwijsadviseur bij het Bethlehem Bible College. Een belangrijk doel binnen hun werk is om bruggen te bouwen tussen Nederlandse en lokale christenen. Allen hartelijk welkom!

 

Gebedsteam – Op woensdagavond zal ook het gebedsteam bijeen komen. Samen mogen we het aangezicht van onze God zoeken. De bijbel zegt dat als we dat voortdurend doen, dat Gods zegen dan neerdaalt over ons leven en over de gemeente. Kortom, een belangrijkere activiteit dan bidden is niet denkbaar in onze gemeente. We starten 20.00 uur in de consistorie. Welkom.

 

Inloopavond – Heeft u of jij zin in een gezellig avondje? Dan is deze uitnodiging echt voor u bedoeld. Op 12 oktober bent u of jij hartelijke welkom bij ons thuis aan de E.P. van Ooijenstraat 8 voor een gezellig en ontspannen avond. Wat kunt u of jij verwachten? Onder het genot van een kopje koffie of thee hopen we elkaar te ontmoeten. In onze vluchtige tijd vinden we het fijn om contact met u te hebben en elkaar zo beter te leren kennen. Ook hopen we samen in gesprek te gaan over een boeiend thema: ‘Wat is liefde?’ In onze tijd heeft iedereen daar zo zijn eigen gedachten en gevoelens bij. Wat spreekt ons aan? Waar vinden we liefde in ons leven? Hoe delen we deze liefde aan elkaar uit? Kortom, genoeg om een interessante avond met elkaar te beleven! De avond begint om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur afgelopen zijn. U kunt er andere mensen uit de buurt ontmoeten, die ook uitgenodigd zijn. Wanneer u graag opgehaald en weer thuisgebracht wordt, bel dan even naar 0418 672751 of stuur een mailtje naar hansenthea@upcmail.nl. Ons doel is om u en jou een fijne avond aan te bieden, waarbij we elkaar beter leren kennen. Hopelijk mogen we u en jou begroeten! We stellen het op prijs als je je even aan- of afmeldt (voor de inkopen).

 

Alfacursus – Onlangs is er bij de nieuwsbrief van onze gemeente een folder van de Alfacursus bij u door de deur gestopt. Ook heeft u ongetwijfeld de mooie vlag boven het kerkpad zien hangen. Het zijn beide uitnodiging aan u en aan jou om mee te gaan doen met de alfacursus. Samen met anderen ga je op verkenningstocht wat betreft de grote vragen van het leven. De avonden zijn nadrukkelijk ook bedoeld voor jonge ouders, die bijvoorbeeld hun kindje in de achterliggende jaren hebben laten dopen. Maar ook belijdeniscatechisanten van de achterliggende tijd, die op zoek zijn naar verdieping en gesprek over het geloof, zijn zeer welkom. Kortom, aarzel niet. De startavond is 13 oktober van 19.00 uur tot 21.30 uur in ’t Kruispunt. Meld je voor uiterlijk 7 oktober aan op alpha@hervormdaalst.eu. Zeer aanbevolen!

 

Agenda – In ’t Kruispunt tenzij anders vermeld:

08 okt 21.00 uur: Belijdeniscatechese (pastorie)

10 okt 19.15 uur: Jongerencatechese

11 okt 20.00 uur: Gebedsteam

11 okt 20.00 uur: Presentatie Jeruzalemervaringen

12 okt 20.00 uur: Inloopavond E.P. van Ooijenstraat 8

 

Nadenkertje ‘Gebed is nooit het eerste woord, het is altijd het tweede woord. Gods Woord heeft het eerste woord’ (Eugene Peterson).

 

Ten slotte – Een hartelijke groet, ook namens Kathleen en de twee jongens,

 

Ds. K.M. Teeuw

Email Print Facebook Twitter Addthis