Proponent J. Domburg bevestigd in Aalst


Proponent J. Domburg is op zondag 7 oktober bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Aalst. De Hervormde gemeente van Aalst was vacant vanaf 4 maart van dit jaar door het vertrek van ds. K.M. Teeuw. Ds. Domburg is afkomstig uit Alphen aan den Rijn en heeft vier jaar mogen werken als pastoraal medewerker in de Hervormde gemeente van Meerkerk.
 
De bevestigingsdienst werd geleid door dominee M.W. Westerink van Langerak. Tekst voor de preek was uit Psalm 27 vers 4; ‘Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel’.
 
Aan de handoplegging namen behalve de bevestiger deel ds. C.H. Buitink, ds. C.G. op ’t Hof, ds. J.T. de Koning, ds. G.M. van Meijeren, ds. C. Mijderwijk, ds. K.M. Teeuw, ds. J.W. Verboom, ds. D. van der Wal en ds. P. Wijnberger.
 
’s Middags deed ds. J. Domburg intrede. De tekst voor de intrededienst was Efeze 2 : 1 – 10, ‘Alles is genade’. Na de preek werd hij toegesproken door locoburgemeester A.C. Bragt van de burgerlijke gemeente Zaltbommel, ds. A.B. van Campen namens de classis Zuid & Oost Gelderland en de werkgemeenschap predikanten, door ds. M.W. Muilwijk van de Hersteld Hervormde gemeente van Aalst en door ouderling G.C. Grandia namens kerkenraad en de Hervormde gemeente van Aalst.

Email Print Facebook Twitter Addthis