Vrijdagavondclub 16-11-2018 (Sirkelslag)


Sirkelslag 2018, Wij mochten meedoen met maar liefs 4 teams, aan de hand van een filmpje krijgen de kids te zien wat de opdrachten zijn. De kids konden punten behalen in de landelijke strijd met meer dan 100 andere jeugdclubs. De beoordeling van de opdrachten vond plaats door een jurylid per groep. Het uiteindelijke doel was om geld in te zamelen voor kinderen in nood in Colombia.
 
Naar het Bijbelverhaal wat staat beschreven in het Bijbelboek Exodus, beginnen we dit jaar bij baby Mozes, dat hij in een mandje in de Nijl werd gezet. De kinderen krijgen de opdracht om met plakband een bootje te maken dat bleef drijven.
 
We gaan verder met ons verhaal. De Israëlieten moeten hard werken onder het regime van de farao en Mozes kan het niet aanzien, een Egyptenaar sloeg een Israëlitische slaaf, Mozes keek om zich heen en toen hij zag dat niemand naar hem keek, sloeg hij de Egyptenaar dood. De farao kreeg lucht van wat Mozes had gedaan, waarna Mozes de woestijn in vlucht.
 
In het vervolg van het verhaal wordt verteld over de momenten dat de Heere God in de woestijn verscheen aan Mozes. Mozes vond zichzelf ongeschikt om de Israelieten uit Egypte te leiden, maar de Heere dacht daar anders over. De boodschap -> Ondanks je zwakheden en fouten, God heeft jou op het oog en een plan voor je. Heb vertrouwen in God! De kinderen werden ook getest op vertrouwen. Ze moesten om de beurt op een stoel gaan staan en zich achterover laten vallen, vangen je teamgenoten je wel op……. vertrouwen!
 
In het volgende stukje horen we dat de farao erg streng is tegen Mozes en Aäron. En dan volgen de tien plagen. Aan de kinderen de taak om ze in de goede volgorde te leggen.
 
Aan het begin van de avond leek het niet te lukken voor het volk. Hopeloos. Maar God stuurde Mozes om hen te bevrijden. Maar voordat de kinderen de overwinning kunnen vieren moeten ze nog één opdracht uitvoeren. Maak met je groepje een overwinningslied met dansje! De creatieve uitkomsten waren prachtig ;).
 
Het was een geweldige avond, die draait om een Bijbelse opdracht -> samenwerking en vertrouwen.
 
Dank aan iedereen die deze avond heeft mogelijk gemaakt! Onze volgende avond is aanstaande vrijdag 30 november. We gaan een begin maken om te oefenen voor ons kerstfeest. En natuurlijk ook iets moois maken!
 
Groetjes de leiding.

Email Print Facebook Twitter Addthis