Diaconie


Het college van diakenen bestaat uit de volgende personen.
W. (Wim) van Dalen

Wim-van-Dalen
 
Watermunt 20
5308 LS Aalst
0418-673398
 
wvdalen@hervormdaalst.nl
 
·    voorzitter college van diakenen
·    lid van het moderamen

A.C. (Alfred) Sprong

Alfred Sprong
 
Maasdijk 120
5308 JE Aalst
0418-673286
 
acsprong@hervormdaalst.eu

 

R. (René) Vos, diaconaal rentmeester


 
M. Baksstraat 12
5308 KK Aalst
06-53626650
 
rvos@hervormdaalst.eu
 
 

 

Postadres

 Maasdijk 120
5308 JE Aalst
diaconie@hervormdaalst.eu
 
Bankrekening
 
IBAN: NL86 RABO 032.60.06.389

Wat doen de diakenen?

 

Diakenen staan letterlijk op de drempel tussen de gemeente en de samenleving. Niet als enigen natuurlijk want wij leven allen in die grote samenleving. Maar de diaken heeft in de gemeente een bijzondere plaats en taak: het verzorgen van de verbinding tussen het geheim van de binnenkant van de gemeente (de viering van het Heilig Avondmaal in de eredienst) en wat er met de mensen gebeurt in de grote samenleving. God heeft Zijn gemeente niet geroepen om een soort vereniging te zijn met als hoogste doel zichzelf in stand te houden, maar om een dienende en getuigende gemeente van Jezus Christus in de wereld te zijn. Heel het gemeenteleven dient hierop gericht te zijn: gemeente zijn voor anderen.

 

De vele taken, waarvoor de diaconie zich geplaatst ziet, bevestigen dat de diakenen in de huidige situatie een belangrijke functie hebben. Er heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van materiele steun naar een veel breder terrein van sociale hulpverlening.

 

Tot de diaconale taken behoren o.a.:

  • Het beheren van de diaconale goederen en gelden.
  • Het diaconaal bezig zijn in de gemeente zoals: dienst doen aan de avondmaalstafel, het inzamelen en beheren van collectegelden.
  • Diaconale zorg verlenen aan mensen in nood, plaatselijk en wereldwijd.

.

Email Print Facebook Twitter Addthis