Kerkrentmeesters


Het college van kerkrentmeesters bestaat uit de onderstaande personen.
P. (Peter) van den Boogert, ouderling-kerkrentmeester

Petervd Boogert

Hambloksestraat 14
5308 KN Aalst
0418-641399 of 06-21123890

pvandenboogert@hervormdaalst.eu

– Voorzitter college van kerkrentmeesters

J.E. (Jan) den Daggelder, ouderling-kerkrentmeester

Maasdijk 91
5308 JC Aalst
06 – 37029116

jdendaggelder@hervormdaalst.eu

– Administrateur

J. (Jan) van Heusden, kerkrentmeester

Jan-van-Heusden

Hambloksestraat 52
5308 KP Aalst
0418-672671 of 06-53599213

jvheusden@hervormdaalst.nl

P.J. (Piet) van der Perk, ondersteunend lid

Piet-van-der-Perk

Dorpsstraat 20a
5308 KC Aalst
0418-677311 of 06-13 58 92 83

pjvanderperk@hervormdaalst.eu

– Administratieve ondersteuning kerkrentmeesters

Postadres:

Hambloksestraat 52
5308 KP Aalst

Rekeningnummer

Bankrekening: IBAN: NL31 RABO 032.60.05.439

Wat doen de kerkrentmeesters?

Het college van Kerkrentmeesters draagt zorg voor het financiële beleid met aandacht voor de pastorie, kerk en Hervormd Centrum ’t Kruispunt en het aanstellen van de voorganger en koster/beheerders inclusief hun honorering.

Om dit te realiseren wordt o.a. het volgende gedaan

 

  • Het jaarlijks opmaken van een financiële verantwoording van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarrekening en een begroting voor het komende jaar.
  • Het inzamelen en administreren van giften zoals collectes, schenkingen, nalatenschappen, kerkbalans en andere activiteiten
  • Het beheer, toezicht op het juiste gebruik – en de exploitatie van het kerkgebouw, pastorie, kerkelijke centrum en andere eigendommen van de Hervormde Gemeente Aalst, voorzover vallend onder de verantwoordelijkheid van kerkvoogdij.
  • Het bijhouden van de registers van de doopleden en lidmaten van de Hervormde Gemeente en het bijhouden van het trouwboek.
  • De uitbetaling van de lonen en salarissen, inbegrepen de lasten, belastingen en verzekeringen van het voor het functioneren van de kerkelijke gemeente in vaste dienst zijnde personeel te weten predikant, koster en beheerders.

VERANTWOORDING:

Samenvatting jaarrekening 2016

Email Print Facebook Twitter Addthis