Betalen van de Solidariteitskas

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Per belijdende lid draagt onze gemeente
€ 5,00 af. Wanneer wij door deze actie meer inkomsten krijgen dan de verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente.
Daarom vragen wij om een bijdrage van € 10,00 per belijdend lid. Een klein bedrag, maar van grote waarde! Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL31RABO0326005439 ten name van College Kerkrentmeesters Hervormd Gemeente Aalst o.v.v. Solidariteitskas 2018.
U kunt uw bijdrage ook betalen via SOLKAS Betalen of via de kerkgeldapp.

Wilt u eerst meer weten over de Solidariteitskas? Zie de website www.pkn.nl/solidariteitskas

 Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Email Print Facebook Twitter Addthis